.

Onderzoek naar de EWS-score en het meten van vitale functies

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête naar waarheid in te vullen.

Beveiligd
EWS score
1

Hoe zou je de nauwkeurigheid van de EWS-score op de longafdeling beoordelen?

Geef een beoordeling op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer onnauwkeurig is en 10 zeer nauwkeurig
2

Raadpleeg je volgens het protocol de artsen wanneer een hoge EWS-score wordt vastgesteld? waarom wel of niet.

3

Bij het meten van de vitale functies en de uiteindelijke EWS score kijk je dan alert naar de interventies en gegeven protocol van de meetpaal?

Kies één antwoord