"6. Pracovný deň peritoneálnej dialýzy na Slovensku" - dotazník spokojnosti

Vážený/á respondent/ka


oslovujem Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zhodnotenie Vašej spokojnosti a očakávaní v súvislosti s nedávnym eventom organizovaným spoločnosťou BIOHEM a. s.. Ide o event s názvom „6. Pracovný deň peritoneálnej dialýzy na Slovensku“, ktorý sa konal v dňoch 05. ‒ 06. októbra 2023 v Hoteli Bystrá v Brezne.


Vaše názory a skúsenosti sú pre mňa neoceniteľné a pomôžu mi lepšie porozumieť Vašim potrebám a očakávaniam v rámci podobných podujatí organizovaných v budúcnosti. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 20 minút a zaručuje anonymitu Vašich odpovedí.


Dotazník bude využitý výhradne pre potreby mojej bakalárskej práce.


Ďakujem Vám za Vašu účasť a čas venovaný vyplneniu tohto dotazníka.


 

S úctou,

Mária Vančová, študentka Univerzity Komenského

Spustiť dotazník