.

Działania Policji na wschodniej granicy w kontekście kryzysu migracyjnego w ocenie społeczeństwa

Jestem studentem Akademii Policji w Szczytnie na wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

W ramach mojej pracy magisterskiej prowadzę badania dotyczące działań Policji na wschodniej granicy w kontekście kryzysu migracyjnego w ocenie społeczeństwa. Zebrane dane wykorzystam tylko do celów naukowych.

Chciałem zaznaczyć, że udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny. Wypełnienie kwestionariuszy nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Z góry dziękuję za poświęcony czas.

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
4

Województwo

Wybierz jedną odpowiedź
5

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
6

Status społeczno-zawodowy

Wybierz jedną odpowiedź
7

Z jakich źródeł informacji czerpał Pan(i) wiedzę na temat sytuacji na granicy polsko–białoruskiej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy Pana(i) zdaniem Europa zmaga się z kryzysem migracyjnym?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy Pana(i) zdaniem Unia Europejska podjęła prawidłowe kroki prawne w kontekście kryzysu migracyjnego?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Czy Pana(i) zdaniem kryzys na granicy polsko–białoruskiej był zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i Europy?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy Pana(i) zdaniem kryzys na granicy polsko–białoruskiej był elementem wojny hybrydowej?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania Policji wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Jak ocenia Pan(i) działania Policji w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom terenów przygranicznych w trakcie trwania konfliktu na granicy polsko–białoruskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Czy Pana(i) zdaniem działania Policji w zapobieganiu nielegalnemu przekraczaniu granicy były skuteczne?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Czy Pana(i) zdaniem kryzys na granicy polsko–białoruskiej wypełniał znamiona kryzysu humanitarnego?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Jak ocenia Pan(i) wzmocnienie kontroli na granicy polsko–białoruskiej w trakcie zaostrzania się kryzysu?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy popiera Pan(i) wybudowanie na granicy z Białorusią zapory, która utrudniła nielegalne jej przekraczanie, czy też nie?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jak ocenia Pan(i) ograniczenie dostępu mediów do terenów przy granicy z Białorusią w trakcie kryzysu migracyjnego?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Jak ocenia Pan(i) relację Policji i organizacji humanitarnych przebywających na terenach przygranicznych w trakcie kryzysu migracyjnego?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Czy w Pana(i) opinii Policja w trakcie działań na granicy polsko–białoruskiej postępowała zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami praw człowieka?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Jak Pana(i) zdaniem Policja traktowała uchodźców w trakcie działań na granicy polsko–białoruskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Czy w Pana(i) opinii Policja w trakcie działań na granicy polsko–białoruskiej postępowała humanitarnie?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czy Pana(i) zdaniem kryzys migracyjny minął?

Wybierz jedną odpowiedź