.

Dotazník o Vašich preferenciách k organizácii teambuildingu

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký typ teambuildingu by ste najviac uvítali?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Boli by ste aj za prespávačku? (napríklad na chate)

Vyberte jednu možnosť, ktorá vám najlepšie vyhovuje.
3

Aké by malo byť maximálne hodnotenie teambuildingu?

Ohodnoťte dôležitosť teambuildingu na stupnici od 1 do 10, pričom 10 znamená veľmi dôležité.
4

Aké aktivity by ste si želali na teambuildingu?

Napíšte, ktoré konkrétne aktivity by ste si predstavovali pri organizácii teambuildingu.
5

Koľko času by ste si želali venovať teambuildingu?

Odhadnite celkovú dĺžku trvania, ktorú by ste mali časové možné venovať teambuildingu.
6

Ako by ste popísali svoje predstavy o úspešnom teambuildingu?

Pripíšte svoje myšlienky a očakávania ohľadom organizácie teambuildingu.
7

Ktorá podujatia sa vám na teambuildingu najviac páčili?

Vyberte z nasledujúcich možností, ktoré podujatia sa vám najviac páčili na doterajších teambuildingoch.
8

Čo by ste uvítali na teambuildingu nového?

Popíšte, aké nové prvky by ste radi zažili na ďalšom teambuildingu.
9

Aká časť teambuildingu pre vás bola najnudnejšia?

Upresnite, ktorá časť teambuildingu pre vás bola najmenej zaujímavá alebo nesplnila vaše očakávania.
10

V akej forme by ste si najradšej teambuilding zorganizovali?

Vyberte preferovanú formu organizácie teambuildingu, ktorá by vám najviac vyhovovala.
11

Aký je váš obľúbený spôsob tímových aktivít?

Vyberte, aký spôsob tímových aktivít preferujete a najradšej vykonávate s kolegami.