.

Náboženství

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik let vám je?

Vyberte jednu odpověď
2

Věříte v Boha?

Vyberte jednu odpověď
3

Čemu vyznáváte víru?

Vyberte jednu odpověď
4

Za jakou podstatou v dané náboženství věříte?

5

Kdo vás k tomuto náboženství přivedl?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaký názor máte na náboženství?