Powered by

Spørreundersøking til FoU-oppgåve: Korleis nyttar naturfagslærarar vurdering for læring i undervisninga.

Eg er høgskulelektor og PPU-student med naturfag som hovudfag. Eg skal skrive ei FoU-oppgåve med fokus på korleis natufagslærarar nyttar og oppfattar vurdering for læring i undervisninga. Vurdering for læring er nedfelt i "nye" LK20, og målet er at vår vurderingspraksis også skal fremme læring hos elevane. Som ein tidlegare kollega har sagt "me må vere meir trenarar, og mindre dommarar". Fire viktige prinsipp som skal fremme elevens læring er:


1. Forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei

2. Får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

3. Får råd om korleis dei kan forbetre seg

4. Er involvert i eige læringsarbeid ved blant anna å vurdere eige arbeid og utviklingDet er 12 spørsmål, og tar ikkje mange minutt av tiden din.

Takk for at du vil hjelpe meg med dette arbeidet :)Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023