Zvyky a tradície v regióne Turiec

Dobrý deň,

na základe spracovávania údajov do bakalárskej práce, ktorá je súčasťou môjho štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás prosím o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka venujúcemu sa zvykom a tradíciám v regióne Turiec.

Cieľom dotazníka je zistiť záujem a preferencie spojené s tradičným stravovaním v Turci a určiť mieru atraktivity múzeí v prírode. Získané údaje budú užitočným zdrojom mojej práce a môžu pozitívne ovplyvniť dianie v tejto problematike. Prosím Vás teda o pravdivé vyplnenie.


Ďakujem za Váš čas.

Viktória Kiššová

Spustiť dotazník