ADOS ako súčasť starostlivosti o seniorov v domácom prostredí

Vážení respondenti,

Volám sa Simona Remeňová a som študentka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky, odbor ošetrovateľstvo.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou  o vyplnenie dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť mieru fyzickej a psychickej záťaže zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich v ADOS, v starostlivosti o seniorov v domácom prostredí. Dotazník je anonymný a získané informácie budú slúžiť ako podklad pri vypracovaní prieskumnej časti práce: „ ADOS ako súčasť starostlivosti o seniorov v domácom prostredí“.

Prosím, každú otázku si pozorne prečítajte a Vami zvolenú odpoveď označte.

Za Vaše porozumenie a spoluprácu Vám vopred ďakujem.

Spustiť dotazník