Závislosti na návykových látkách a jejich vlivy na člověka z bio-psycho-sociálního pohledu

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď