.

etika

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

První evropská organizace na podporu etiky v ekonomice vznikla pod názvem:

Vyberte jednu odpověď
2

Z pohledu možnosti praktického konání dělíme hospodářskou etiku na:

Vyberte jednu odpověď