Identifikácia a analýza školských problémov u chronicky chorých žiakov a možnosti ich špeciálnopedagogickej podpory

Vážený pani učiteľka, vážený pán učiteľ,


volám sa Mgr. Katarína Kelemenová a som dennou doktorandkou na Katedre špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venujem vzdelávaniu žiakov s chronickým ochorením a v rámci nej realizujem časť výskumu zameranú na zisťovanie skúseností učiteľov 2. stupňa základných škôl so vzdelávaním žiakov s chronickým ochorením. V nasledujúcej časti Vás prosím o vyplnenie niekoľkých otázok. Všetky odpovede budú anonymné a využité pre potreby realizácie výskumu.

Ďakujem.

Spustiť dotazník