UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Cześć,

jestem studentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jana Kukuczki w Katowicach na wydziale Wychowania Fizycznego na kierunku turystyka i rekreacja. Piszę pracę magisterską na temat form spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej z różnych środowisk.

Bardzo proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. W pytaniach otwartych, gdzie konieczne jest udzielenie odpowiedzi pisemnej uprzejmie proszę o autentyczne i w miarę możliwości szczegółowe odpowiedzi. Udzielone odpowiedzi posłużą mi wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.

Badanie ankietowe jest w pełni dobrowolne i anonimowe!

1 Kiedy dysponujesz czasem wolnym najczęściej?
Wymagana odpowiedź

2 Określ swój dobowy budżet czasu ( w godzinach):
Wymagana odpowiedź

Średnia liczba godzin w tygodniu (razem 24)
Średnia liczba godzin w weekend (razem 24)
Sen
Średnia liczba godzin w tygodniu (razem 24) Średnia liczba godzin w weekend (razem 24)
Szkoła, praca
Średnia liczba godzin w tygodniu (razem 24) Średnia liczba godzin w weekend (razem 24)
Obowiązki domowe i inne, nauka, posiłki
Średnia liczba godzin w tygodniu (razem 24) Średnia liczba godzin w weekend (razem 24)
Czas wolny do własnej dyspozycji
Średnia liczba godzin w tygodniu (razem 24) Średnia liczba godzin w weekend (razem 24)

3 Z kim zazwyczaj spędzasz wolny czas?
Wymagana odpowiedź

4 W jaki sposób najczęściej spędzasz czas wolny?
Wymagana odpowiedź

Możesz wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi !

5 Jak często korzystasz z Internetu w czasie wolnym ?
Wymagana odpowiedź

6 Jaką formę aktywności fizycznej uprawiasz najczęściej w czasie wolnym?
Wymagana odpowiedź

Możesz wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi !

7 Jak często uprawiasz aktywność fizyczną
Wymagana odpowiedź

8 Kto lub co skłoniło Cię do podejmowania rekreacji fizycznej w czasie wolnym?
Wymagana odpowiedź

9 Jakie instytucje, organizacje (szkoła, świetlica, klub, dom kultury itp.) pomagają Ci organizować czas wolny i rozwijać zainteresowania ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

10 Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę ?
Wymagana odpowiedź

11 Czy uważasz, że Twoja miejscowość posiada wystarczająco rozwinięte zaplecze rekreacyjno - kulturalne, odpowiednie dostosowane do realizacji osobistych zainteresowań?
Wymagana odpowiedź

zdecydowanie nie
raczej nie
nie mam zdania
raczej tak
zdecydowanie tak
Imprezy: festyny, zabawy, turnieje, koncerty, wystawy, itp.
Miejsca spotkań towarzyskich: puby, bary, kawiarnie, dyskoteki, itp.
Centra sportowe (fitness, siłownia, zajęcia grupowe, sauna, kręgle, itp.)
Boiska sportowe
Pływalnia
Ścieżki rowerowe
Tereny zielone, place zabaw, parki
Miejsca spotkań grup i organizacji, np.: taneczne, muzyczne, plastyczne
Kina

12 W skali 5-stopniowej określ:
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak
Czy Twoje miejsce zamieszkania to okolica gdzie można miło spędzić czas wolny?
Czy często się nudzisz w czasie wolnym?

13 Które z podanych czynników/barier ograniczają Ci aktywność w uprawianiu rekreacji, rozwijaniu zainteresowań?
Wymagana odpowiedź

14 Czy zaobserwowałeś/aś u siebie jakieś pozytywne efekty w związku z podjętą aktywnością fizyczną ?
Wymagana odpowiedź

15 Które z wymienionych potrzeb zaspokajasz uczestnicząc w aktywności fizycznej?
Wymagana odpowiedź

16 Płeć:
Wymagana odpowiedź

17 Podaj swój wiek:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

18 Mieszkam:
Wymagana odpowiedź