.

Dotazník o spätnú väzbu z školského plesu

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako sa Vám páčila výzdoba plesu?

Vyberte odpoveď, ktorá najlepšie opisuje Vašu spokojnosť s výzdobou.
2

Hodnotenie témy plesu

Ohodnoťte tému plesu na stupnici od 1 do 10, kde 1 je najhoršie a 10 je najlepšie.
3

Čo si myslíte o kvalite jedla na plese?

Napíšte svoje poznámky alebo názor na kvalitu podávaného jedla.
4

Ako hodnotíte predplesový predaj lístkov?

Vyjadrite spokojnosť s predpredajom lístkov.
5

Ako by ste zhodnotili vstup na ples?

(Predaj lístkov na mieste, náramkovanie, kontrola tašiek a lístkov, ochota a prístup organizátorov)
6

Aká bola hudba na plese?

Vyberte odpoveď, ktorá najlepšie charakterizuje hudbu na plese.
7

Aké boli vaše dojmy z programu na plese?

Napíšte, čo sa Vám páčilo alebo čo by ste zmenili na programe.
8

Aký bol prístup fotografov na plese?

Ohodnoťte profesionálny prístup fotografov na plese.
9

Čo by ste zmenili na plesovom večeri?

Podeľte sa o Vaše návrhy na zlepšenie plesového večera.
10

Ktoré témy plesu by ste si priali vidieť v budúcich rokoch?

Vyberte témy, ktoré by ste ocenili na školskom plese v budúcnosti.