.

Taalstimulerende activiteiten

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is volgens jou de meest effectieve taalstimulerende activiteit?

Kies de activiteit die volgens jou het meest effectief is voor het stimuleren van taalontwikkeling.
2

Hoe zou je de taalstimulerende activiteiten die je kent, beoordelen?

Geef een beoordeling op basis van het effect van de activiteiten op de taalontwikkeling.
3

Wat vind je het belangrijkste aspect van een taalstimulerende activiteit?

Beschrijf in enkele woorden het belangrijkste aspect waar een taalstimulerende activiteit aan moet voldoen.
4

Hoe vaak zou je taalstimulerende activiteiten uitvoeren in een week?

Geef aan hoe vaak je ideale zou willen deelnemen aan taalstimulerende activiteiten in een week.
5

Welk aspect van taalontwikkeling vind je het meest belangrijk om te stimuleren?

Geef aan welk aspect van taalontwikkeling volgens jou prioriteit heeft bij taalstimulerende activiteiten.
6

Hoe oud vind je dat een kind moet zijn om te beginnen met taalstimulerende activiteiten?

Geef aan vanaf welke leeftijd je denkt dat kinderen kunnen profiteren van taalstimulerende activiteiten.
7

Hoe zou je de algemene impact van taalstimulerende activiteiten beoordelen?

Geef aan in hoeverre je denkt dat taalstimulerende activiteiten een positieve impact hebben op taalontwikkeling.
8

Welke hulpmiddelen vind je het meest effectief bij taalstimulerende activiteiten?

Kies de hulpmiddelen die volgens jou het meest effectief zijn bij het stimuleren van taalontwikkeling.
9

Hoeveel tijd zou je dagelijks willen besteden aan taalstimulerende activiteiten?

Geef aan hoeveel tijd je dagelijks idealiter zou willen besteden aan taalstimulerende activiteiten.
10

Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan taalstimulerende activiteiten?

Beschrijf wat jou motiveert om deel te nemen aan taalstimulerende activiteiten en waarom je dit belangrijk vindt.