.

Hodnocení předmětu lékárenství

Vážení studenti,


chtěla bych vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku k mému předmětu. Je anonymní a poslouží jako zpětná vazba, abych mohla obsah a formu předmětu nadále vylepšovat pro další studenty, kteří přijdou po vás.


Předem děkuji.


Jitka Mikešová

Zabezpečeno
Hodnocení předmětu lékárenství studenty třetího ročníku oboru DFA


1

Hodnotíte obsahovou náplň předmětu jako zajímavou?

Vyberte jednu odpověď
2

Která z následujících témat probíraných v předmětu lékárenství hodnotíte jako nepřehledně nebo nezajímavě vysvětlená?

Zvolte tolik odpovědí, kolik uznáte za vhodné.
3

Jaká je podle vašich dosavadních zkušeností praktická využitelnost informací, které jste se v rámci předmětu dozvěděli?

Vyberte jednu odpověď
4

Co soudíte o přehlednosti výuky předmětu lékárenství?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak hodnotíte srozumitelnost poskytnutých informací během přednášek?

Vyberte jednu odpověď
6

Nakolik pro vás byly přínosné poskytnuté studijní materiály?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak hodnotíte ochotu k individuální konzultaci/vysvětlení problematiky ze strany vyučující?

Vyberte jednu odpověď
8

Vnímáte hodnocení studentů v rámci předmětu jako spravedlivé?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jak jste se při hodinách lékárenství cítil/a?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak hodnotíte možnost zapojení do výuky (interaktivitu)?

Vyberte jednu odpověď
11

Pokud máte jakékoliv připomínky k výuce lékárenství, studijním materiálům, přehlednosti přednesu nebo k čemukoliv jinému, zde je váš prostor se vyjádřit. Za jakékoliv podněty navíc budu moc ráda.