Stigmatizace LGBT

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je anonymní.

Spustit dotazník teď