Alkohol medzi mladými

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a slúži len na zber a analýzu odpovedí.

Spustiť dotazník