Verkennend onderzoek: knelpunten tijdens de lessen wiskunde

Beste wiskundeleerkracht

Dank u voor uw deelname. Door het invullen van deze korte vragenlijst, helpt u om de het onderzoek in de juiste richting te duwen.

Wat is uw naam?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

In welke school geeft u les?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

In welke gemeente is uw school gelegen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

In welke graden geeft u wiskunde?
Vereist antwoord

Hoeveel Nederlandse leerlingen heeft u in de klas?
Vereist antwoord

Merkt u dat de Nederlandse leerlingen andere terminologie hanteren? Zo ja, welke? Enkele voorbeelden: een lijn i.p.v. een rechte, een poollijn i.p.v. een middellijn,...
Vereist antwoord

Merkt u dat Nederlandse leerlingen andere algoritmes hanteren? Zo ja: welke? Enkele voorbeelden: staartdelingen, vermenigvuldigingen, meetkundige constructies,…
Vereist antwoord

Ondervindt u andere inhoudelijke verschillen tijdens de lessen wiskunde bij Nederlandse leerlingen?
Vereist antwoord

Ondervinden de Nederlandse leerlingen inhoudelijke problemen tijdens de wiskundelessen?
Vereist antwoord

Indien u verdere interesse heeft om mee te werken aan mijn bachelorproef, kan u hieronder uw e-mailadres noteren:
Vereist antwoord

250 tekens resterend