.

Enquête bewoners in de plaats Lent

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquête inwoners plaats Lent
1

Bent u op dit moment patiënt bij een mondhygiënist?

2

Bent u op dit moment opzoek naar een mondhygiënist?

3

Moet u over het algemeen lang wachten voor het maken van een nieuwe afspraak in uw huidige praktijk?

4

Bent u tevreden over de locatie van uw huidige praktijk?

5

Heeft u behoefte aan een nieuwe mondzorgpraktijk in Lent?

6

Wat verwacht u van een bezoek bij de mondhygiënist?

7

Wat mist u op dit moment bij uw huidige mondhygiënist?

8

Wat is voor u een reden om zich in te schrijven bij een nieuwe mondhygiënist?

9

Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk vindt u het dat er geluisterd wordt naar uw wensen?

(1 onbelangrijk - 10 heel belangrijk)
10

Bent u bereidt 2 à 3 keer per jaar een klanttevredenheidsenquête in te vullen?