Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Výběr témat pro univerzitu třetího věku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Od února 2018 Město Český Brod plánuje otevřít zájmové studium formou univerzity třetího věku pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. Jde o formu studia, která má umožnit vzdělávání seniorům v místě jejich bydliště.

Systém výuky je založen na promítání předem natočených přednášek vysokoškolských lektorů. Výuka zahrnuje v jednom semestru 6 přednášek v časovém rozsahu 1,5 hodiny a bude probíhat v počítačové učebně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56. Po ukončení semestrálního studia obdrží senior „Pamětní list o absolvování studia“, po absolvování 6 kurzů je pozván na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze. Poplatek za studium činí 200 - 300 Kč za semestr.

Nabídka témat přednášek je velmi široká. Budeme rádi, když nám pomůžete vybrat ty nejzajímavější. Označte pomocí myši 1 až 5 hvězdiček u témat, o které máte zájem. (5 zatržených hvězdiček = nejvyšší ohodnocení, 1 zatržená hvězdička = nejnižší, žádná hvězdička = téma mne nezajímá.) S vítěznými tématy Vás seznámíme na webu města a v Českobrodském zpravodaji, který vyjde 19. ledna 2018.

Hlasovat je možné od 3.1.2018 do 11.1.2018. Děkujeme za Váš čas.

1 Barokní architektura v Čechách

0/5

2 Cestování - co jste možná nevěděli

0/5

3 České dějiny a jejich souvislosti

0/5

4 Čínská medicína v naší zahrádce

0/5

5 Dějiny oděvní kultury

0/5

6 Genealogie. Hledáme své předky

0/5

7 Historie a současnost české myslivosti

0/5

8 Hudební nástroje

0/5

9 Kouzelná geometrie

0/5

10 Lidské zdraví

0/5

11 Potraviny a spotřebitel

0/5