Využitie princípov bazálnej stimulácie o pacientov v domovoch sociálnych služieb

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník