.

Inför kursutvecklarmöte 31/5 - Religionskunskap I

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Frågor från kursutvecklare till klassen. Detta ska framföras på mötet 31/5
1

Vad har du för synpunkter kring Religionsvetenskap I (VT24)?

2

Finns det något du anser vi bör ta upp med kursansvariga?