Powered by

Onderzoek naar de emotionele en psychosociale impact van kerkverlating op kerkverlaters en kerkgangers

Van harte welkom!

Hieronder kort wat meer informatie over inhoud en doel van dit onderzoek.

Inhoud

Dit onderzoek bevat 37 stellingen voor kerkverlaters en 37 stellingen voor kerkgangers. In vraag 1 kan je aangeven tot welke 'groep' je behoort, waarna je de daarbij behorende stellingen 1 voor 1 in beeld krijgt. Het is de bedoeling dat je bij elke stelling aangeeft in hoeverre deze volgens jou van toepassing is. Dit kan eenvoudig door het passende aantal sterren in te kleuren.

Aan het eind zijn er - voor wie daaraan mee wil werken - nog enkele open vragen. Geen enkele vraag of stelling is verplicht. Je kunt altijd door naar de volgende vraag en ook weer terug om je antwoord aan te passen.

Taalgebruik

- Kerk/Geloofsgemeenschap: We zijn ons bewust van het feit dat niet elke geloofsgemeenschap zichzelf een kerk noemt.

- God: we beseffen dat er ook mensen zijn die liever Here, HEERE, Jahweh, Jehovah, Allah, het goddelijke, of een andere naam/duiding prefereren.

-Dierbaren: we begrijpen dat niet elke kerkverlater of kerkblijver voelde of voelt als een 'dierbare'. We trachten met dit woord uitdrukking te geven aan de verbondenheid of verwantschap die er is, was of had kunnen zijn.

- Je/jij: we willen op geen enkele manier disrespectvol zijn naar personen die zich liever laten aanspreken in de u-vorm.

Wanneer je een woord als storend of onjuist ervaart, vul dan in gedachten het woord van jouw voorkeur in. We hopen dat het taalgebruik van deze enquête je niet zal afschrikken of frustreren.

Doel

Dit onderzoek is bedoeld om meer inzage te krijgen in de emotionele en psychosociale gevolgen van kerkverlating, zowel voor kerkverlaters als voor kerkgangers. Tevens is een doel om te kijken waar eventueel behoefte aan is en hoe daarin kan worden voorzien. Met de resultaten van dit onderzoek hopen we pijn en onrecht zichtbaar en bespreekbaar te maken en een gerichte bijdrage te leveren aan betekenisvolle relaties tussen kerkgangers en kerkverlaters.

Privacy

Meedoen aan dit onderzoek is anoniem en blijft ook anoniem, tenzij je er zelf voor kiest je naam en/of emailadres te noemen (dit kan in één van de open vragen aan het eind van het onderzoek). Niets van de gegevens wordt herleidbaar naar een persoon openbaar gemaakt. De vragen die je niet wilt beantwoorden, hoef je niet te beantwoorden. Elke vraag of stelling is over te slaan.

Op deze manier willen we zoveel mogelijk recht doen aan de complexiteit van de psychische en psychosociale impact van kerkverlating.

Resultaten

Ook bij het verwerken en interpreteren van de onderzoeksresultaten zal zorgvuldig worden geprobeerd recht te doen aan alle betrokkenen. De resultaten van dit onderzoek worden op dezelfde plaatsen gedeeld als waar we de link naar dit onderzoek hebben geplaatst.

Initiatiefnemer

Dit onderzoek is niet wetenschappelijk, maar wel uiterst serieus en zorgvuldig samengesteld op initiatief van Inge Bosscha, beheerder van platform Dogmavrij, een platform dat wil bijdragen aan verbindende gesprekken tussen kerkgangers en kerkverlaters. Kijk voor meer info op www.dogmavrij.nl. Voor vragen en opmerkingen, mail gerust: ingebosscha@outlook.com.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023