Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

Dzień dobry,

Bardzo proszę o poświęcenie kilkunastu minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza. Służy on podniesieniu poziomu usług bibliotecznych oferowanych przez Bibliotekę Instytutu Pedagogiki UWr.Z góry dziękuję w imieniu zespołu bibliotekarzy,

Maria Bosacka

Kierownik Biblioteki Instytutu Pedagogiki UWr.

Jak często Pan/ Pani odwiedza bibliotekę?

Jak często Pan/Pani wchodzi na stronę internetową biblioteki?

Bibliotekę i jej usług Pan/Pani wykorzystuje do:

Odpowiadają Panu/Pani godziny otwarcia biblioteki?

Co Panu/Pani przeszkadza na godzinach otwarcia biblioteki? Proszę podać komentarze i sugestie.

Pozostało 1500 znaków

Jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących usług bibliotecznych?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Wypożyczanie książek
Usługi kopiowania
Dostęp do Internetu
Usługi międzybiblioteczne
Usługi informacyjne i badania
Dostęp do czasopism

Jest Pan/Pani zadowolony/a z oferty zbiorów bibliotecznych?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Podręczniki
Literatura uzupełniająca
Materiały do pisania pracy dyplomowej
Elektroniczne źrodła informacji
Księgozbiór podręczny czytelni

Ma Pan/Pani jakieś uwagi i sugestie w stosunku do zbiorów bibliotecznych? Proszę wymienić:

Pozostało 1500 znaków

Jest Pan/Pani zadowolony z dostępnością do biblioteki?

Czy katalog elektroniczny biblioteki pozwala Pani/Panu na znalezienie potrzebnych materiałów?

Czy bibliotekarze są pomocni w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów?

Jak ocenia Pani/Pan szkolenie biblioteczne na I roku studiów? Czy potrzebne są dodatkowe zajęcia ze sposobów wyszukiwania informacji?

Pozostało 1500 znaków

Jest Pan/Pani zadowolony/a z pomieszczeniami biblioteki?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Czytelnia
Wypożyczalnia
Wyposażenie techniczne

Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi pracowników biblioteki?

Na pewno się zgadzam
Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Na pewno się nie zgadzam
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Pracownicy biblioteki są uprzejmi
Pracownicy biblioteki mają wystarczający poziom wiedzy, aby móc odpowiedzieć na Pana/Pani pytania

Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi dotyczące pracowników biblioteki? Proszę napisać.

Pozostało 1500 znaków

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?
Wymagana odpowiedź

Czy ma Pan/Pani jakieś uwagi lub sugestie, które Waszym zdaniem mogą przyczynić się do poprawy poziomu naszych usług bibliotecznych? Proszę napisać:

Pozostało 1500 znaków