.

Jakość życia chorych na nowotwór trzustki

Nazywam się Anna Jankowska, jestem studentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wydział zamiejscowy w Warszawie, kierunek pielęgniarstwo. Przygotowuję pracę magisterską, której tematem jest: ,,Jakość życia chorych na nowotwór trzustki”.

Zwracam się z prośbą o udział w badaniu i udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania umieszczone w kwestionariuszu ankiety. Udział w badaniu jest anonimowy z zachowaniem dobrowolności, a uzyskane wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.


Zabezpieczony
1

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
2

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
3

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
4

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
5

Obecnie/zatrudnienie

Wybierz jedną odpowiedź
6

Staż pracy

Wybierz jedną odpowiedź
7

Stan cywilny

Wybierz jedną odpowiedź
8

8. Zachorowania w Pana/Pani rodzinie na nowotwory trzustki.

Wybierz jedną odpowiedź
9

9. Jaki był pierwszy objaw choroby/można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

10. Po jakim czasie od wystąpienia dolegliwości rozpoznano u Pana/Pani nowotwór trzustki

Wybierz jedną odpowiedź
11

11. Od ilu miesięcy ma Pan/Pani rozpoznany nowotwór trzustki.

Wybierz jedną odpowiedź
12

12. Czy u Pana/Pani był wykonywany zabieg ECPW (ocena endoskopowa dróg żółciowych i przewodów trzustkowych)?

Wybierz jedną odpowiedź
13

13. Czy miał Pan/Pani zakładaną protezę do dróg żółciowych?

Wybierz jedną odpowiedź
14

14. Czy podczas choroby zdiagnozowano u Pana/Pani cukrzycę?

Wybierz jedną odpowiedź
15

15. Metoda leczenia

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

16. Jeżeli był Pan/Pani operowany/a, to jaki rodzaj zabiegu?

Wybierz jedną odpowiedź
17

17. Czy podczas choroby występuje u Pana/Pani utrata masy ciała ?

Wybierz jedną odpowiedź
18

18. Jaki był spadek masy ciała od zachorowania w kg.

Wybierz jedną odpowiedź
19

19. Jaki typ nowotworu trzustki u Pana/Pani rozpoznano?

Wybierz jedną odpowiedź
20

20. W której części anatomicznej trzustki zdiagnozowano nowotwór?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
21

21. Czy zdiagnozowano u Pana/Pani obecność przerzutów do okolicznych tkanek i narządów?

Wybierz jedną odpowiedź
22

22. Czy zdiagnozowano u Pana/Pani depresję?

Wybierz jedną odpowiedź
23

23. Czy Pan/Pani pali papierosy?

Wybierz jedną odpowiedź
24

24. Jakie leczenie przeciwbólowe zastosowano u Pana/Pani?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

EORTC QLQ-C30 (version 3.0.)   

 

Jesteśmy zainteresowani niektórymi sprawami związanymi z Panem/ią i Pana/i zdrowiem. Prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania, wybierając  numeru, który najbardziej odpowiada Panu/i. Nie ma odpowiedzi „prawidłowych” lub „nieprawidłowych”. Wszystkie udzielone informacje pozostaną ściśle poufne.

25

Czy ma Pan/i kłopoty przy wykonywaniu męczących czynności, np. przy dźwiganiu ciężkiej torby z zakupami lub walizki

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
26

2. Czy długi spacer męczy Pana/ią?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
27

3. Czy krótki spacer poza domem sprawia Panu/i trudności?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
28

4. Czy musi Pan /i leżeć w łóżku lub siedzieć w fotelu w ciągu dnia?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
29

5. Czy potrzebuje Pan/i pomocy przy jedzeniu, ubieraniu się, myciu się lub korzystaniu z toalety?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
30

6. Czy w ostatnim tygodniu: Był/a Pan/i ograniczony/a w wykonywaniu pracy lub innych codziennych czynności?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
31

7. Czy w ostatnim tygodniu: Był/a Pan/i ograniczony/a w realizowaniu swoich hobby lub innych przyjemności?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
32

8. Czy w ostatnim tygodniu: Odczuwał/a Pan/i duszności?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
33

9. Czy w ostatnim tygodniu: Miał/a Pan/i bóle?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
34

10. Czy w ostatnim tygodniu: Potrzebował/a Pan/i odpoczynku?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
35

11. Czy w ostatnim tygodniu: Miał/a Pan/i trudności ze snem ?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
36

12. Czy w ostatnim tygodniu: Odczuwał/a Pan/i osłabienie?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
37

13. Czy w ostatnim tygodniu: Odczuwał/a Pan/i brak apetytu?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
38

14. Czy w ostatnim tygodniu: Odczuwał/a Pan/i nudności?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
39

15. Czy w ostatnim tygodniu: Wymiotował/a Pan/i?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
40

16. Czy w ostatnim tygodniu: Miewał/a Pan/i zaparcia?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
41

17. Czy w ostatnim tygodniu: Miewał/a Pan/i biegunkę?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
42

18. Czy w ostatnim tygodniu: Był/a Pan/i zmęczony/a?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
43

19. Czy w ostatnim tygodniu: Ból przeszkadzał Panu/i w codziennych zajęciach?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
44

20. Czy w ostatnim tygodniu: Miał/a Pan/i trudności w skupianiu się np. przy czytaniu gazety lub oglądaniu telewizji?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
45

21. Czy w ostatnim tygodniu: Czuł/a się Pan/i spięty/a?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
46

22. Czy w ostatnim tygodniu: Martwił/a się pan/i?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
47

23. Czy w ostatnim tygodniu: Czuł się Pan/i rozdrażniony/a?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
48

24. Czy w ostatnim tygodniu: Czuł/a się Pan/i przygnębiony/a?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
49

25. Czy w ostatnim tygodniu: Miał Pan/i trudności w zapamiętywaniu?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
50

26. Czy w ostatnim tygodniu: Stan Pana/i zdrowia lub leczenie zakłócały Pana/i życie rodzinne?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
51

27. Czy w ostatnim tygodniu: Stan Pana/i zdrowia lub leczenie przeszkadzały w Pana/i życiu towarzyskim?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
52

28. Czy w ostatnim tygodniu: Stan Pana/i zdrowia lub leczenie powodowały kłopoty finansowe?

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
53

29. Jak ocenia Pan/i ogólny stan swojego zdrowia w ubiegłym tygodniu?

Proszę zakreślić cyfrę od 1 do 7, która najbardziej Pana/i dotyczy.
54

30. Jak ocenia Pan/i ogólną jakość swojego życia w ubiegłym tygodniu?

Proszę zakreślić cyfrę od 1 do 7, która najbardziej Pana/i dotyczy.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.