.

Hoe beïnvloeden verschillende culturen en tradities in regio's hoe het publiek de Tour de France ziet?

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Wielrennen
1

Welke invloed heeft uw culturele achtergrond op uw perceptie van de Tour de France?

Kies de optie die het beste uw mening weergeeft.
2

Hoe zou u de Tour de France beoordelen op een schaal van 1 tot 10 wat betreft culturele diversiteit?

Beoordeel de Tour de France op hoe goed het culturele diversiteit omarmt, waarbij 1 de laagste score is en 10 de hoogste.
3

Welke rol spelen tradities in uw perceptie van de Tour de France?

Geef een beknopt antwoord over hoe tradities van invloed zijn op hoe u de Tour de France ervaart.
4

In hoeverre beïnvloeden lokale gebruiken hoe u naar de Tour de France kijkt?

Geef aan in welke mate de lokale gebruiken en tradities in een regio uw beeld van de Tour de France beïnvloeden.
5

Wat vindt u het meest intrigerend aan de culturele aspecten van de Tour de France?

Geef aan wat u het meest aanspreekt op cultureel gebied in de Tour de France.
6

Op welke manier zou de Tour de France volgens u culturele diversiteit beter kunnen weerspiegelen?

Beschrijf hoe de Tour de France volgens u veranderingen kan aanbrengen om culturele diversiteit beter weer te geven.
7

Welke culturele elementen zouden volgens u meer benadrukt moeten worden in de Tour de France?

Benadruk welke specifieke culturele elementen naar uw mening meer prominente aandacht verdienen in de Tour de France.
8

In hoeverre beïnvloeden lokale feesten en evenementen de beleving van de Tour de France?

Geef aan of en hoe lokale festiviteiten en evenementen invloed hebben op uw ervaring van de Tour de France.