Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Porozvodová výchova dětí - střídavá péče

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení a milí budoucí respondenti mého průzkumu,

dovoluji si Vám moc poděkovat za vyplnění následujícího dotazníku a zamyšlení se nad střídavou péčí jako možným způsobem výchovy dětí po rozpadu vztahu jejich rodičů. Jsem studentkou 3. ročníku pedagogické fakulty MU v Brně a toto téma jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci.

Střídavá péče je v naší společnosti poměrně nová, zkušeností ještě není mnoho a tak jsem přesvědčena, že i Váš pohled na toto téma může pomoci tématu mé práce, ale rovněž odborníkům, kterým ráda výsledky tohoto průzkumu předám.

1 Setkali jste se někdy s pojmem střídavá péče?
Povinná odpověď

Image for question 1

2 Znáte osobně někoho ve svém okolí, kdo má dítě ve střídavé péči
Povinná odpověď

3 Jaký druh porozvodové péče o dítě považujete za nejlepší?
Povinná odpověď

Image for question 3

4 Souhlasíte s některým z výroků (možnost více odpovědí)
Povinná odpověď

5 Může být střídavá péče schválena soudem pouze v případě souhlasů obou rodičů ?
Povinná odpověď

Image for question 5

6 Střídavou péči navrhují nejčastěji muži
Povinná odpověď

7 Myslíte si, že je střídavá péče pro dítě dobrá alternativa? A proč?
Povinná odpověď

Image for question 7

Kdo jste? :)

8 Pohlaví
Povinná odpověď

9 Věk
Povinná odpověď

10 Stav
Povinná odpověď

11 Máte děti
Povinná odpověď

12 Vzdělání (i započaté):
Povinná odpověď

Image for question 12