Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dopyt rodín s deťmi po službách ubytovacích zariadení na Slovensku

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte, aby som Vás poprosila o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce na tému ,,Dopyt rodín s deťmi po službách ubytovacích zariadení na Slovensku". Dotazník je určený rodinám s deťmi do 2 rokov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne pre spracovanie diplomovej práce.

Za Váš čas a ochotu Vám vopred ďakujem.

Bc. Lucia Klembarová

študentka cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici