.

Leerkracht beoordeling en zelfbeeld enquete

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Handelen leerkracht en beoordeling kindgesprek.
1

Hoe beoordeeld u het gesprek met de leerling?

Kies het meest passende antwoord.
2

Hoeveel sterren geeft u aan de communicatievaardigheden van de leerkracht tijdens het kindgesprek?

Gebruik de sterren om de mate van tevredenheid uit te drukken.
3

Als u terugkijkt op het gesprek, hoe zou u het anders kunnen doen?

Schrijf uw mening of feedback in het tekstveld.
4

Hoe duidelijk was de communicatie van de leerkracht over het zelfbeeld van de leerling?

Kies het meest passende antwoord.
5

Hoe zou u de reactie van de leerling op het zelfbeeld beoordelen?

Kies het meest passende antwoord.
6

Op welke manier zou de leerkracht het kindgesprek kunnen verbeteren?

Schrijf uw advies of suggesties in het tekstveld.
7

In welke mate had u het idee dat de leerling zijn zelfbeeld begreep?

Kies het meest passende antwoord.
8

In welke mate had u het idee dat de leerling in vertrouwen met u aan het spreken was?

Kies het meest passende antwoord.
9

Zou u in de toekomst opnieuw kiezen voor deze leerkracht voor een kindgesprek over zelfbeeld?

Geef uw mening in het tekstveld.
10

Wat zou u in het gevolg anders willen/kunnen doen?

Schrijf uw mening of feedback in het tekstveld.
11

Welke beoordeling zou u het gesprek in zijn geheel geven?

Geef het aantal sterren aan wat u denkt over het gehele gesprek.