František Josef Gerstner

Vážené respondentky, Vážení respondenti,


ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma Druhý život Františka Josefa Gerstnera po roce 1945 do současnosti na příkladu jeho rodného města Chomutov. Cílem je zjistit rozsah znalostí a způsob nazírání na osobnost Fr. J. Gerstnera od žáků chomutovských středních škol. Dotazník je anonymní, a proto Vás prosím o pravdivé odpovědi. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více jak 10 minut Vašeho času.


Děkuji za ochotu.


Tereza Pařezová

studentka 3. ročníku bakalářského studia FF UJEP 

Spustit dotazník teď