Big Data a zrównoważony rozwój społeczny w Unii Europejskiej

Serdecznie dziękuję za zainteresowanie się udziałem w badaniu pt. „Big Data a zrównoważony rozwój społeczny w Unii Europejskiej”. Jestem studentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, na kierunku zarządzanie o specjalności Business Intelligence w zarządzaniu. Piszę pracę magisterską, która opiera się na zrównoważonym rozwoju życia społecznego obywateli Unii Europejskiej. Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa oceny wpływu Big Data na zrównoważony rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych. Udział w badaniu jest dobrowolny. Jako respondent masz pełne prawo zrezygnować z udziału w dowolnym momencie. Wszystkie zebrane dane są traktowane z szacunkiem a odpowiedzi na zadane pytania są w pełni anonimowe. Udział w badaniu może przyczynić się do lepszego zrozumienia analizy danych w życiu społecznym, co w przyszłości może wpłynąć na rozwój w budowaniu bardziej efektywnych strategii społecznych. Ankieta składa się z 24 pytań, a czas jej uzupełnienia wynosi około 5-10 minut. Dziękuję za Państwa poświęcony czas. 

pRZEJDŹ DO ANKIETY