“Quadre de Comandament Integral Sostenible”

L'objectiu d'aquest estudi és dissenyar un quadre de comandament integral sostenible, que pugui ser aplicat com a eina de gestió, a empreses l'estratègia de les quals consisteixi a obtenir un resultat econòmic, social i ambiental positiu.


Aquesta enquesta conté 35 preguntes amb els indicadors del QCI "clàssic" de Kaplan i Norton, més nous indicadors socials i mediambientals, que formaran part del nou QCI sostenible.


Us agrairem que pugueu contestar l'enquesta, en base a la informació disponible de la vostra empresa per als darrers 12 mesos. El temps estimat de resposta és d'uns 8-10 minuts.


Les respostes de l'enquesta seran totalment anònimes. Els resultats globals, juntament amb la proposta de QCI sostenible, es faran públics en finalitzar l'estudi. 


Moltes gràcies.


Iniciar Encuesta Ahora