Praca zmianowa

Szanowni Państwo!

Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo

w WSPS w Dąbrowie Górniczej. Na potrzeby mojej pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące wpływu pracy zmianowej na stan zdrowia personelu pielęgniarskiego. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą

o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Zapewniam o całkowitej anonimowości badania. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Rozpocznij ankietę teraz