UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Obrona Terytorialna w aspekcie organizacji proobronnych w Rzeczpospolitej Polskiej

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i piszę pracę magisterską na temat: Obrona Terytorialna w aspekcie organizacji proobronnych w Rzeczpospolitej Polskiej. Na potrzeby pracy przeprowadzam badanie sondażowe, którego celem jest dowiedzenie się m.in. na ile członkowie organizacji proobronnych zainteresowani są służbą w Obronie Terytorialnej, jakie mają w związku z nią oczekiwania i czego się obawiają oraz jaki tworzą potencjał.

Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu sondażowym, na które składa się 31 pytań. Udział w nim jest oczywiście dobrowolny. Badanie skierowane jest wyłącznie do członków organizacji proobronnych. Jako autorka niniejszego badania nie ponoszę z tytułu jego przeprowadzania żadnych korzyści materialnych. Z góry dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie

Natalia Mazur

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Województwo
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Jak długo działasz już w organizacji proobronnej?
Wymagana odpowiedź

Czy pełnisz jakąś funkcję w organizacji proobronnej, w której działasz?
Wymagana odpowiedź

Jak często uczestniczysz w przedsięwzięciach organizacji proobronnej, w której działasz?
Wymagana odpowiedź

Ile wolnego czasu w tygodniu, poza zajęciami w organizacji proobronnej, poświęcasz na pracę na rzecz organizacji, w której działasz (w tym na samodoskonalenie)?
Wymagana odpowiedź

Jak oceniłbyś swoje zaangażowanie w pracę na rzecz jednostki organizacji proobronnej, w której działasz?
Wymagana odpowiedź

Liczba gwiazdek oznacza co następuje: 1 - bardzo małe 2 - małe 3 - średnie 4 - duże 5 - bardzo duże

0/5

Czy chciałbyś robić więcej niż robisz na rzecz obronności naszego kraju?
Wymagana odpowiedź

Co musiałoby się stać, żebyś mógł/chciał robić więcej na rzecz obronności naszego kraju?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy w Twoim miejscu zamieszkania funkcjonuje jednostka terenowa organizacji proobronnej?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu zajmuje Ci dotarcie na zajęcia do jednostki organizacji proobronnej, w której działasz?
Wymagana odpowiedź

W ilu organizacjach proobronnych dotychczas działałeś?
Wymagana odpowiedź

Podaj trzy cechy, jakie powinna Twoim zdaniem posiadać dobrze zorganizowana organizacja proobronna.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak bardzo zadowolony jesteś z działalności w organizacji proobronnej, do której obecnie przynależysz?
Wymagana odpowiedź

Liczba gwiazdek oznacza co następuje: 1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - średnio zadowolony, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

0/5

Czy uważasz, że status organizacji pozarządowej przeszkadza organizacjom proobronnym efektywnie działać?
Wymagana odpowiedź

Czy uważasz, że w Polsce powinna być jedna duża organizacja proobronna zamiast wielu małych?
Wymagana odpowiedź

Czy byłbyś zainteresowany służbą w nowym Rodzaju Sił Zbrojnych – Obronie Terytorialnej (dalej OT), jeśli takowy by powstał?
Wymagana odpowiedź

Co powinno być, Twoim zdaniem, głównym zadaniem Obrony Terytorialnej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak często chciałbyś uczestniczyć w ćwiczeniach Obrony Terytorialnej?
Wymagana odpowiedź

Czy oczekiwałbyś wynagrodzenia za służbę w Obronie Terytorialnej?
Wymagana odpowiedź

Czy Twoim zdaniem istnienie organizacji proobronnych miałoby sens, gdyby w Polsce istniała sprawna Obrona Terytorialna?
Wymagana odpowiedź

Czy chciałbyś służyć jednocześnie w Obronie Terytorialnej i w organizacji proobronnej, w której obecnie działasz?
Wymagana odpowiedź

Jakie masz obawy związane z funkcjonowaniem Obrony Terytorialnej?
Wymagana odpowiedź

Czy uważasz, że jako członek Obrony Terytorialnej powinieneś mieć prawo do posiadania własnej broni i przechowywania jej w domu?
Wymagana odpowiedź

Od jakiego szczebla administracyjnego winna być Twoim zdaniem organizowana Obrona Terytorialna?
Wymagana odpowiedź

Czy Twoim zdaniem każdy obywatel Polski powinien mieć swój udział w kształtowaniu jej bezpieczeństwa?
Wymagana odpowiedź

Czy uważasz, że powołanie sprawnej Obrony Terytorialnej w ciągu najbliższych 3 lat (do 2019r.), na skalę całej Polski, jest realne?
Wymagana odpowiedź

Co mogłoby sprawić, że służba w Obronie Terytorialnej byłaby z Twojej perspektywy interesująca?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków