Odosielam Dotazník...

Kvalita života

Vážená pani, Vážený pán

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou našej bakalárskej práce. Dotazník je zameraný na tému „ Kvalita života príbuzných starajúcich sa o dieťa so zdravotným postihnutím“. Prosím Vás o pozorné prečítanie a o pravdivé odpovede,, prispejte tak k objektívnosti výsledkov. V každej otázke označte len jednu možnosť, prípadne dopíšte podľa Vás zvolenú odpoveď. Ubezpečujem Vás, že dotazník je anonymný a získané informácie budú použité výlučne pre študijné účely. Som študentkou 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo na PU v Prešove, Fakulte zdravotníckych odborov.

Za ochotu a spoluprácu Vám Ďakujem

Pohlavie

Ako by ste hodnotil/a kvalitu svojho života?

Vek

500

Ako vám bolesť bráni v tom, čo potrebujete robiť?

Ako veľmi vás teší život?

Má váš život podľa vás zmysel?

Máte dosť energie pre každodenný život?

Dokážete prijať svoj telesný vzhľad?

Máte možnosť venovať sa svojim záľubám?

Ako sa môžete pohybovať?

Ako ste spokojný/á so svojim spánkom?

Ste spokojný/á so svojimi schopnosťami pri výkone každodenných činností?

Ako ste spokojný/á so svojim pracovným výkonom?

Ste spokojný/á so svojim sexuálnym životom ?

Ste spokojný/á s podporou ktorú vám poskytujú priatelia?

Ako ste spokojný/á s dopravou vo vašom okolí?

Ako často prežívate negatívne pocity ako je napr : mrzutosť, beznádej, úzkosť alebo smútok?

Aké máte ukončené vzdelanie?

Aký je váš rodinný stav ?

Aké je vaše zamestnanie ?

Aký je váš príbuzenský vzťah k dieťaťu ?

Aké zdravotné postihnutie má vaše dieťa ?

Do akej miery ovplyvňuje váš život skutočnosť, že máte dieťa s postihnutím?

Koľko hodín denne si vyžaduje starostlivosť o vaše dieťa ?

Ako by ste hodnotili kvalitu života vášho dieťaťa ?

Kto a akým spôsobom Vám poskytol informácie o zdravotnom stave a ďalších možnostiach vývoja Vášho dieťaťa?

Postačuje vám výška Vášho príjmu dostatočne na to , aby ste svojej rodine zabezpečili všetko čo potrebuje?

Ovplyvnilo postihnutie dieťaťa váš partnerský vzťah?

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Urobte si svoj vlastný. Ľahko a úplne zadarmo!

Pre ľahký štart využite viac než 100 hotových vzorov
Vytvorte si dotazník, ktorý funguje aj na mobiloch
Získajte rýchlo cenné odpovede na rôzne otázky
Vytvorte dotazník

Copyright ® 2012 - 2018 Survio. All rights reserved.