.

Láska a vztahy v životě umělce: Výzkum propojení osobních zkušeností a umělecké tvorby

Vážený účastníku,


děkuji, že jste si našli čas k vyplnění mého dotazníku zaměřeného na lásku a vztahy v kontextu umělecké tvorby. Vyplnení tohoto dokazníku nezabere více než 15 minut Vašeho času. Tento dotazník je součástí mé diplomové práce na Fakultě umění a designu, kde se snažím porozumět, jak umělci prožívají lásku a jak jejich osobní vztahy ovlivňují jejich tvorbu. Cílem tohoto výzkumu je získat cenné poznatky o propojení osobních zkušeností a uměleckého vyjádření.


Vaše odpovědi budou velmi cenné pro můj výzkum a pomohou mi lépe pochopit vliv lásky a vztahů na uměleckou tvorbu. Dotazník je anonymní a veškeré informace budou zpracovány s maximální diskrétností.


Děkuji za vaši upřímnost a čas.


S úctou,

Norbert Kovačov

Student Fakulty umění a designu

Zabezpečeno
1

Jaký je váš věk?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký druh umění tvoříte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jste v současné době ve vztahu?

Vyberte jednu odpověď
4

Pokud ano, jak dlouho jste ve svém současném vztahu?

Vyberte jednu odpověď
5

Pokud nejste ve vztahu, milujete stále někoho z vaší minulosti?

Vyberte jednu odpověď
6

Co ste stalo, že už nejste spolu?

Vyberte jednu odpověď
7

Myslíte často na osobu kterou milujete?

Vyberte jednu odpověď
8

Jak často se vracíte k myšlenkám na súčasného/súčasnou, bývalého/bývalou partnera/partnerku ve své tvorbě?

Vyberte jednu odpověď
9

Byl/byla nebo je váš/vaše bývalý/bývalá partner/partnerka součástí vaší umělecké tvorby?

Vyberte jednu odpověď
10

Máte stále nějaké dílo, které jste vytvorili během vztahu s bývalým/bývalou partnerem/partnerkou a považujete ho za zvlášť významné?

Vyberte jednu odpověď
11

Myslíte, že váš vztah ovlivňuje vaši uměleckou tvorbu?

Vyberte jednu odpověď
12

Jakým způsobem váš/vaše partner/patnerka, ovlivnuje vaše umění během vašeho vztahu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Jakým způsobem vaše umělecká tvorba reflektuje Vaše pocity lásky nebo ztráty lásky?

Vyberte jednu odpověď
14

Pokud tvoříte na základě svých citů, pomáhá vám to lépe se s nimi vyrovnat?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaký vliv má váš umělecký proces na vaše osobní vztahy?

Vyberte jednu odpověď
16

Diskutujete o své tvorbě a inspiracích se svými blízkými?

Vyberte jednu odpověď
17

Jaká je vaše hlavní inspirace pro tvorbu spojenou s láskou?

Vyberte jednu odpověď
18

Máte pocit, že láska a vztahy mohou být zdrojem uměleckého konfliktu nebo krize?

Vyberte jednu odpověď
19

Jak často se ve vaší tvorbě objevuje téma lásky a vztahů?

Vyberte jednu odpověď
20

Pociťujete, že vaše umění ovlivňuje způsob, jakým vnímáte a prožíváte lásku?

Vyberte jednu odpověď
21

Jak se vyrovnáváte s konflity mezi vaším osobním životem a uměleckou tvorbou?

Vyberte jednu odpověď
22

Považujete své umění za formu terapie při vyrovnávaní se s osobními ztrátami nebo emocemi?

Vyberte jednu odpověď
23

Co byste poradili ostatním umělcům, kteří se snaží najít rovnováhu mezi láskou, vztahy a tvorbou?

24

Jaký byl najvětší vliv, který měla láska na vaši tvorbu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
25

Existuje nějaké dílo, které jste vytvořili inspirované vaší láskou nebo ztrátou lásky?

Vyberte jednu odpověď
26

Myslíte si, že vaše fanoušci nebo publikum vnímají vaši práci jako odraz vašeho osobního života?

Vyberte jednu odpověď
27

Jaká je vaše hlavní motivace pro zpracování tématu lásky ve vaší tvorbě?

Vyberte jednu odpověď
28

Pociťujete, že vaše umění vám pomáhá lépe se vyrovnat s rozchody nebo ztrátou lásky?

Vyberte jednu odpověď
29

Jaká je vaše nejvýraznejší vzpomínka na lásku, která ovlivnila vaši tvorbu?

30

Pokud byste mohli něco změnit na způsobu, jakým láska ovlivňuje vaši tvorbu, co by to bylo?