Indywidualne konta emerytalne

Niniejsza ankieta jest całkowicie anonimowa. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do napisania pracy licencjackiej pt. Indywidualne Konta Emerytalne oraz uwarunkowania ich rozwoju, która jest pisana na WE UMCS w Lublinie.

Płeć:
Wymagana odpowiedź

W jakiej kategorii wiekowej się Pani/Pan znajduję?
Wymagana odpowiedź

Ile wynosi miesięczny dochód na osobę w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
Wymagana odpowiedź

Jakie wykształcenie Pani/Pan posiada ?
Wymagana odpowiedź

Status zawodowy:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

W jakim województwie Pani/Pan mieszka?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jaką ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat III filara ubezpieczeń emerytalnych:
Wymagana odpowiedź

Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę na temat III filara ubezpieczeń emerytalnych?
Wymagana odpowiedź

Jakie Pani/Pana zdaniem są korzyści korzystania z III filaru ubezpieczeń emerytalnych?
Wymagana odpowiedź

Czy posiada Pani/ Pan Indywidualne konto emerytalne (IKE)?
Wymagana odpowiedź

Które z poniższych form uważa Pani/Pan za najbezpieczniejsze sposoby oszczędzania?
Wymagana odpowiedź

Które z poniższych form uważa Pani/Pan za przynoszące największe dochody
Wymagana odpowiedź

Czy przepisy zachęcają Panią/Pana do korzystania z IKE?
Wymagana odpowiedź

Co sądzi Pani/Pan na temat ulgi podatkowej w IKE?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem limit wpłat na IKE jest wystarczający?
Wymagana odpowiedź

Jaki jest Pani/Pana stosunek do poniższych kwestii:
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Aby oszczędzać na IKE, trzeba mieć dochody na odpowiednio wysokim poziomie
Duża konkurencja na rynku sprzyja obniżaniu opłat za prowadzenie konta IKE
Aby posiadać IKE, trzeba mieć, dużą wiedzę na ten temat
Szeroka i przejrzysta informacja o IKE sprzyja korzystaniu z tych usług
Oszczędzam na IKE ponieważ moi znajomi też w ten sposób oszczędzają
IKE może być dobrą formą dodatkowej emerytury i lokowania pieniędzy

Dlaczego Pani/Pan nie posiada konta w IKE:

Pytania dla osób posiadających kona IKE:

W jaki sposób dokonała Pani/Pan wyboru formy IKE:

W jakiej formie prowadzi Pani/Pan IKE?

Czy posiadane przez Pani/Pan konto IKE jest nadal aktywne?

W jakiej firmie posiada Pani/Pan IKE?

Pozostało 250 znaków

Jak długo posiada Pani/Pan IKE?

Jak długo Pani/Pana konto jest aktywne ?

Dziękuję za udział w badaniu i wypełnienie ankiety  :)