Powered by

Nominácie na Ceny Inakosti 2023

Iniciatíva Inakosť udelí Ceny Inakosti 2023, ktoré sú venované pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti.


Viete o nejakej osobe či aktivite, ktorú by ste radi nominovali v niektorej z kategórií? Dajte nám o tom vedieť!


Nominovať je možné za aktivity uskutočnené v roku 2023 a to na nasledujúce ocenenia:


- Cena za pozitívne zviditeľnenie, ktorá je určená pre LGBTI osobu alebo osoby, ktoré svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba, a tým aj komunitu.


- Cena pre médiá za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi.


- Cena za umenie a kultúru sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi.


- Cena za audiovíziu za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe.


- Cena za literatúru za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v literárnej tvorbe. 


- Cena za rozvoj komunity sa udeľuje pre osoby alebo organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku.


- Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie.


- Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí.


Možnosť posielať nominácie je do 05.11.2023. Odovzdanie cien prebehne 13.12.2023.


Zoznam ocenených z predchádzajúcich rokov:


2022 - https://inakost.sk/ceny-inakosti-2022/


2020 - 2021 - https://inakost.sk/ceny-inakosti-2021/


2019 - https://inakost.sk/ceny-inakosti-2019/


Podujatie Ceny Inakosti 2023 je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, Americkej ambasády v Bratislave a Férovej nadácie.


Spustiť dotazník