Undersökning 1

Detta är en enkät för en kandidatuppsats av tre marknadsföringsstudenter på Stockholms Universitet. 


Vi hade uppskattat om Du vill ta endast X minuter och delta i vår undersökning. Vi uppskattar att Du svarar så ärligt som möjligt på dessa frågor, för att säkerställa ett bra korrekt resultat. 


Denna enkät är helt anonym och det kommer inte gå att se att just Du har svarat. 

Undantaget sker ifall du vill vara med i vår tävling om en biobiljett, dock kopplas inte dina svar till ditt tävlingsdeltagande, då dessa är separata enkäter. För att tävla kommer du att omdirigeras efter att Du har svarat till en annan enkät som du får fylla i med mejladress och godkännande av tävlingsvillkor men detta är helt frivilligt. 

Deltagandet i detta experiment är helt frivilligt och det går att avbryta enkätundersökningen när som helst genom att stänga ner webbläsaren. 

Genom att delta i experimentet godkänner du att dina svar kan komma att användas i studien. 


Stort tack för Din tid och Ditt engagemang!Starta en Enkät Nu