.

Dotazník o užívaní hormonálnej antikoncepcie u žien

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
užívanie hormonálnej antikoncepcie (HAK)
1

Aké je vaše hodnotenie hormonálnej antikoncepcie z hľadiska účinnosti?

Vyberte jednu možnosť.
2

Koľko hviezdičiek by ste dali hormonálnej antikoncepcii z hľadiska spokojnosti?

Ohodnoťte od 1 do 10 hviezdičkami, pričom 1 znamená veľmi nespokojná a 10 veľmi spokojná.
3

Podelte sa o vaše skúsenosti s užívaním hormonálnej antikoncepcie.

Napíšte svoje skúsenosti alebo postrehy.
4

Ako vnímate vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie?

Vyberte jednu možnosť.
5

Akou formou užívania hormonálnej antikoncepcie ste najspokojnejšia?

Vyberte jednu možnosť.
6

Vedeli by ste odporučiť hormonálnu antikoncepciu svojim známym?

Vyberte jednu možnosť.
7

Pre aký dôvod užívate hormonálnu antikoncepciu?

Vyberte všetky možné dôvody.
8

Ako ste sa rozhodovali pre konkrétny typ hormonálnej antikoncepcie?

Napíšte krátke zdôvodnenie.
9

Aké by ste si priali zlepšenia v oblasti užívania hormonálnej antikoncepcie?

Napíšte svoje návrhy na zlepšenie.
10

Aké faktory sú pre vás rozhodujúce pri výbere hormonálnej antikoncepcie?

Vyberte všetky relevantné faktory.