Onderzoek (toekomstige) ouders

Geachte Heer / Mevrouw,


Voor school moeten wij een magazine oprichten. We hebben ervoor gekozen om ons te richten op het onderwerp ouderschap. Onze focus ligt voornamelijk op toekomstige ouders, waarbij we nadruk willen leggen op diversiteit en inclusiviteit.


Om een beter inzicht te krijgen over onze doelgroep hebben wij deze enquete gemaakt. Alvast bedankt voor het invullen.Enquête starten