Dotazník pro rodiče dětí MŠ

Prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který nám bude sloužit ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce, podmínek MŠ a vytvoření příjemného prostředí pro děti.

Spustit dotazník