Evaluatie regieverpleegkundigen

Sinds mei '23 werken we met 4 regieverpleegkundigen en deze invoering willen we graag evalueren zodat we ervan kunnen leren, bijstellen en dit later opnieuw kunnen evalueren.

We hebben gekozen om de enquête die tijdens de pilot gebruikt is, aan te passen en opnieuw te gebruiken zodat we de resultaten kunnen vergelijken met de vorige uitslagen.


Graag willen we jullie reactie uiterlijk voor 31 maart ontvangen. 

Enquête starten