Dotázník o športe a pohybe

Milí respondenti,venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník