Prieskum názorov

Vážená respondentka, vážený respondent,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť na vyplnenie krátkeho prieskumu týkajúceho sa niektorých Vašich názorov a vnímania vlastností ľudí a rôznych mediálnych zdelení. Prieskum okrem demografických položiek obsahuje otvorené otázky, na ktoré môžete odpovedať vetami, alebo heslovite - tak ako uvážite. Dôležité je aby, ste uviedli svoje názory a postrehy. V ďaľšej časti budete hodnotiť reklamy na dvojpólovej škále. Medzi reklamami sú aj reklamné videá.

Vyplnenie Vám zaberie len niekoľko minút. Údaje sú anonymné a výsledky budú použité na vedecké účely. Za Vašu účasť ĎAKUJEME,

Riešiteľský tím z FMK UCM

Označte správnu odpoveď:
Povinná odpoveď

Váš vek v rokoch a mesiacoch. (Vypočitate jedoducho - koľko máte rokov a k tomu koľko mesiacov uplnulo do Vašich posledných narodenín.)
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Miesto bydliska (nie celá adresa, len mesto či obec):
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Čo je pre Vás dôveryhodnosť ? Pokúste sa ju charakterizovať, tak ako ju vnímate vy.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Popíšte konkrétnu (už videnú) reklamu, ktorej dôverujete.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Napíšte meno akejkoľvek známej osobnosti, ktorej je možné podľa Vás dôverovať.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Uveďte dôvody, pre ktoré túto osobnosť považujete za dôveryhodnú.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Na škále ohodnote reklamu. Text na obrázku je: "Chaos v nemeckom štýle" Commerzbank Group.
Povinná odpoveď

Image for question 9
minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu (video). Idea tejto reklamy v stručnosti: "Pretože iné banky sú veľmi vzdialené reálnemu životu. Naša banka sa stará o Vaše potreby. Unicredit pripravila 4 panely s riešeniami pre 4 destinácie pre dobré aj zlé situácie v týchto destináciách."
Povinná odpoveď

minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu, ktorá bola umiestnená vo fontáne. Text zložený z mincí vhodených do fontány: „Priania? Radšej investujte Vaše peniaze bezpečne“. Sparkasse Bank
Povinná odpoveď

Image for question 11
minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu na videu. Hlavný slogan je "Zahoďte Vašu banku!" (kým Vás neošklbe a prídite k nám).
Povinná odpoveď

minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu. Text na billboarde: "Dôvera znamená získať finančné smerovanie otvorenou cestou života. Verím banke Vdôvere (InTrust)".
Povinná odpoveď

Image for question 13
minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu. Text na billboarde: "Evidentne iná. State Bank".
Povinná odpoveď

Image for question 14
minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu. Text na billboarde: "Otvárame každú pobočku v sobotu. Pretože vieme, že cez víkend ste zaneprázdnení".
Povinná odpoveď

Image for question 15
minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Na škále ohodnote reklamu - video.
Povinná odpoveď

minimálna nápaditosť
maximálna nápaditosť
minimálna odlišnosť od iných
maximálna odlišnosť od iných
minimálna nudnosť
maximálna nudnosť
minimálna otravnosť
maximálna otravnosť
minimálna presvedčivosť
maximálna presvedčivosť
minimálna dôveryhodnosť
maximálna dôveryhodnosť
minimálna obyčajnosť (nie je obyčajná)
úplne obyčajná (je veľmi obyčajná)
minimálna férovosť (nie je férová)
maximálna férovosť (je úplne férová)

Ak chte body k predmetu, prosím napíšte Vaše meno a priezvisko.

Ostáva 250 znakov