.

ROLA KOMUNIKACJI W EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO REJS W CHARZYKOWACH.

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź


2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Status stanowiska:

Wybierz jedną odpowiedź
4

Wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak długo jest Pan/Pani zatrudniony(a) ośrodku:

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana komunikacja w firmie ?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie w firmie ?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Która forma komunikacji dominuje w Twojej firmie?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Komunikacja formalna w Twoim miejscu pracy przede wszystkim:

Wybierz jedną odpowiedź
10

Komunikacja nieformalna w Twoim miejscu pracy przede wszystkim:

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy czuje się Pan/ Pani dobrze poinformowany/a o tym, co dzieje się w firmie ?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Czy ma Pani/Pan dostęp do informacji niezbędnych do realizowania swoich obowiązków?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy zdaniem Pani/Pana komunikacja wewnątrz firmy ma wpływ na jakość pracy ?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Które z poniższych form komunikacji są najczęściej stosowane w przedsiębiorstwie do przekazywania informacji przez kierownictwo?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Które z narzędzi komunikacji uważasz za najbardziej efektywne?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji

1. bardzo dobrze 2. dobrze 3. średnio 4. źle 5. bardzo źle
17

Czy w firmie pojawiają się problemy w zakresie komunikacji wewnętrznej?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Jakie masz kontakty koleżeńskie w miejscu pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy poleciłbyś/łabyś obecne przedsiębiorstwo jako miejsce pracy znajomemu lub komuś z rodziny?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy jest Pan/Pani zadowolona z aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy uważa Pan/Pani, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i nagród obowiązujący w firmie?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Jakie spośród wymienionych świadczenia poza pieniężnych są stosowane w firmie?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
24

Czy uważasz, że w Twojej firmie system komunikacji wymaga poprawy?

Wybierz jedną odpowiedź