.

Mondzorg

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
mondzorg
1

Vindt je dat mondhygiëne adequaat wordt toegepast op de afdeling?

Kies één antwoord
2

Vraag je standaard of de cliënten zijn/haar tanden heeft gepoetst?

Kies één antwoord
3

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het toepassen van mondhygiëne?

4

Ga jij ervan uit een ADL-zelfstandige cliënt zelf de verantwoordelijkheid neemt om mondhygiëne toe te passen?

Kies één antwoord
5

Vind jij dat het kopje mondhygiëne standaard in de timeline gezet moet worden?

Kies één antwoord
6

vind jij dat er meer aandacht gegeven mag worden voor de mondhygiëne bij cliënten, met daarbij de gevolgen van slechte mondhygiëne?

Kies één antwoord
7

Ben je ervan op de hoogte dat er een protocol is voor mondzorg?

Kies één antwoord
8

Wat zou je ervan vinden als er een extra folder gemaakt wordt van mondhygiëne en deze bij opname aan de client gegeven wordt?

ligt je antwoord toe.