Dotazník pro rodiče dětí docházejících do MŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom zjistili Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi budou cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Uveďte svůj názor vzhledem k níže uvedeným kritériím ohodnocením známkou 1-5, přičemž

známka 1 znamená výborně,vyjadřuje úplnou spokojenost

známka 5 znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost

Dotazník o kvalitě MŠ
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky
Třída je útulná a vhodně vybavená
Školní zahrada je dostatečně vybavená
Dětem se podává vhodná a pestrá strava
Režim školy je pružný k potřebám rodičů
O dění v MŠ jsem informován (nástěnky, osobně, web )
MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou
Provoz MŠ v době prázdnin je dostatečný
Jsem seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ
Moje dítě chodí domů spokojené.
Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné.

Nahlédli jste do našeho Školního vzdělávacího programu?
Povinná odpověď

Provozní doba MŠ mi vyhovuje.
Povinná odpověď

Mám zájem o veřejná vystoupení dětí mimo budovu mateřské školy. (Např. v Sokolovně, atd.)
Povinná odpověď

Jsem ochoten tato vystoupení absolvovat s dítětem i mimo pracovní dny (V sobotu, neděli, ve svátek).
Povinná odpověď

Mé dítě navštěvuje třídu
Povinná odpověď

Jaká akce či aktivita Vám v MŠ chybí?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Zde je prostor pro Vaše připomínky, rady, atp. Děkujeme za vyplnění.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků