.

Evaluatie training grenzen aangeven

Beste werknemers van Café Wunderkamer, 


Mijn naam is Maaike de Bie en ik ben bezig met een onderzoek, namelijk seksuele intimidatie in de horeca. Hiervoor heb ik een training georganiseerd en daarom ben ik ook benieuwd wat jullie hiervan vonden. 


Het invullen van de vragenlijst duurt nog geen 10 minuten en het zou mij erg helpen voor de verdere stappen in mijn onderzoek. Hierdoor kan ik namelijk kijken wat het effect van de training heeft en wat jullie hieraan gehad hebben.


De vragenlijst blijft volledig anoniem en de informatie die u geeft blijft vertrouwelijk. Er zijn geen foute antwoorden en denk eraan dat u eerste ingeving meestal de beste is.

Het zal mij erg helpen als u een paar minuutjes de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden, alvast bedankt!

Beveiligd
Vragen over de interventie: training grenzen aangeven

Akkoordverklaring 

- Ik kies er zelf voor om mee te doen met dit onderzoek. 

- Ik mag altijd stoppen. Ik hoef dan niet uit te leggen waarom ik wil stoppen met het onderzoek.

- De onderzoeker heeft mij duidelijk uitgelegd waar het onderzoek over gaat en wat meedoen met het onderzoek voor mij betekent. 

-De onderzoeker zal mijn naam niet noemen in het verslag dat hij schrijft over het onderzoek.

1

Gaat u hiermee akkoord?

Kies één antwoord
Vragen over de interventie: training grenzen aangeven
2

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord
3

Hou oud bent u?

Kies één antwoord
4

Wat is uw functie binnen Café Wunderkamer?

5

Wat is volgens u seksuele intimidatie?

6

Heeft u op uw werk te maken met ongepaste opmerkingen/aanraking?

Kies één antwoord

7

Wat doet u op het moment dat u een ongepaste opmerking/aanraking krijgt?

8

Kijkt u naar hoe collega's met seksuele intimidatie omgaan?

Kies één antwoord
9

Past u uw gedrag aan over hoe collega's naar een bepaalde situatie kijken?

Kies één antwoord
10

Kijkt u na deze training anders naar vraag 8 en 9? Waarom wel of waarom niet?

11

Heeft u nu een idee hoe u op het werk uw grenzen aan kan geven als iemand een vervelende opmerking/aanraking naar u maakt?

Kies één antwoord
12

Als u bij vraag 11 ja hebt beantwoord: hoe gaat u nu uw grenzen aangeven?

13

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen?

Vragen over de interventie: training grenzen aangeven
Vragen over de interventie: training grenzen aangeven

Hartelijk bedankt voor uw tijd en moeite van het invullen van deze vragenlijst, dit helpt mij enorm voor mijn verdere onderzoek!


Hopelijk heeft u iets aan de interventie gehad en komt u over drie maanden naar de volgende training!