Záťažové a stresujúce situácie v práci učiteľa strednej školy

Prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť na vyhodnotenie získaných informácií a vytvorení prehľadu odolnosti učiteľa voči stresu a záťažovým situáciám.


Dotazník je anonymný.

Spustiť dotazník